Promocyjna funkcja

Promocyjną funkcję opakowania można rozpatrywać z punktu widzenia handlu lub z punktu widzenia ostatecznego nabywcy. W pierwszym przypadku polega ona na udzielaniu pomocy handlowcom w ekspozycji towarów (np. wieszaki i stojaki w przypadku odzieży, atrakcyjne opakowania zbiorcze drobnych artykułów typu gumy do żucia, lizaki). Istotna jest także promocyjna funkcja opakowania w stosunku do ostatecznych nabywców. Wyróżnia produkt na tle produktów konkurencyjnych, ponieważ może uwydatnić wszelkie nawet najdrobniejsze różnice pomiędzy podobnymi produktami. Efektowne opakowanie zwiększa atrakcyjność produktu w oczach klientów, budząc w ten sposób chęć posiadania. Opakowanie odgrywa szczególnie istotną rolę przy sprzedaży samoobsługowej. Przy sprzedaży tradycyjnej źródłem informacji o produkcie są z reguły sprzedawcy. W przypadku samoobsługi nabywcy są zdani przede wszystkim na siebie i to, co dostrzegą na sklepowych regałach. Często też opakowania służą nabywcom do innych celów, np. szklany słoiczek po Nutelli używany jako szklanka lub metalowe opakowania czekoladek Wedla służące do przechowywania drobiazgów.

Both comments and pings are currently closed.