Archive for the ‘Wiedza’ Category

Humanista czy inżynier?

Na świecie trwa ciągła walka pomiędzy zwolennikami przedmiotów ścisłych i humanistycznych. Każda strona ma swoje argumenty na wyższość, jednak żadna nie chce dojść do konsensusu. Jakie jest rozsądne podejście? Każdy z nas ma inne zdolności i pragnienia, które popychają nas w jedną lub drugą stronę. Ten konflikt chcemy rozważyć na bazie biznesu. Na rynku potrzebne są różne firmy, jedne zajmują się pracami manualnymi, inne rozwijają technologię, czy proponują ciekawe usługi. Jednak każda z tych firm potrzebuje dobrego zarządcy. Jakie powinien mieć zdolności? Tak naprawdę powinien być uosobieniem humanisty i inżyniera w jednym. Z jednej strony musi bardzo dobrze rozumieć i rozwijać technologię, rozumieć liczby i mieć prawie matematyczny umysł, z drugiej zaś strony powinien posługiwać się metodami i myśleniem uosabiającym humanistę. Człowiek zarządzający firmą musi przecież w odpowiedni sposób kierować personelem, trafiać do przekonania ludziom, organizować pracę, czy sprawdzać materiały reklamowe. To tylko część wszystkich zajęć, które leżą na biednej głowie biznesmana. Czy na jego przykładzie – jako głowy biznesu, możemy stwierdzić wyższość, którejś grupy? Czy faktycznie humaniści, albo inżynierzy górują? Rozwijając ten temat uświadamiamy sobie jak bezsensowne jest w ogóle rozważanie takich sprzeczek.

Ciągle kształcenie, warunkiem sukcesu biznesmana

Wiedza w życiu biznesmana to słowo, które będzie się powtarzało ciągle, bez względu na okoliczności. Początkujący przedsiębiorca musi się skupić na zdobyciu wiedzy na temat prowadzenia działalności, zarządzania zasobami i wielu innych poważnych działań. Cały czas musi także zwracać uwagę na trendy, które pojawiają się w społeczeństwie. Nie wystarczy tylko bronić swojej inicjatywy. Musimy ją także dostosować do warunków panujących na zewnątrz i ludzi, którzy z proponowanego przez nas produktu, będą mieli korzystać. To faktycznie nie proste zadanie. Ale to jeszcze nie koniec. Z początkującego przedsiębiorcy cały czas się przeobrażamy. Zdobywamy kolejne szczeble, aż do doświadczonego szefa. Jednak na każdym z tych etapów musimy zdobywać wiedzę. Dlaczego? Ponieważ prowadzenie własnego biznesu to maszyna, która cały czas potrzebuje pielęgnacji, a czasami nawet remontu generalnego. By takich ruchów pielęgnacyjnych i naprawczych dokonać musimy mieć wiedzę na temat tego, co działa nie tak. Często to nie maszyna się psuje, ale droga, którą podróżuje przestaje być popularna i tak też może być z biznesem. Nie możemy dopuścić do utraty klientów. Widzimy, więc, że niezależnie od pory, czy czasu i doświadczenia, będziemy musieli podejmować wzmożone działania, a firma przyniesie jeszcze nie jeden stres.

Rekrutacja na biznesmana

Czy wszyscy mogą prowadzić swoją własne firmę? Oczywiście nie. Tak naprawdę wiele osób ma takie ambicje, czy plany, ale oprócz nich muszą jeszcze przejść całą drogę rekrutacyjną. Co to znaczy? Proces rekrutacyjny zwykle kojarzy nam się z naborem na bazie pewnego konkursu, rywalizacji i tak jest również w tym przypadku. Osoby, które nawet mają chęć zostać przedsiębiorcami muszą przejść kilka etapów. Pierwszym z nich jest pomysł. Już w tej chwili wielu odpada, bo to najważniejszy składnik biznesu. Inicjatywa musi się przecież sprzedać. Następny etap zakłada zdobycie wiedzy. Nie chodzi tu tylko o studia, ale o każdą możliwość poszerzenia swoich możliwości. Co więcej, następnym krokiem jest zorganizowanie środków pieniężnych. Jeśli jesteśmy w stanie zdobyć je samemu, to nasza droga jest ciut prostsza. W innym wypadku musimy dowiedzieć się o możliwości pozyskania wkładu inwestycyjnego. Można chociażby przystąpić do programu wspierającego inwestycje z funduszy unijnych. W takiej sytuacji poczujemy prawdziwą rywalizację i przejdziemy właściwą, a nie przenośną rekrutację. Co dalej? Nawet po wygraniu tych etapów będziemy musieli założyć działalność gospodarczą i właściwie nią zarządzać. Rekrutacja na biznesmana to nie łatwa droga, którą przechodzą tylko najsilniejsi i oczywiście najlepsi.

Dobre przewodnictwo najlepszą nauką

Każda wielka postać, która kiedyś pojawiła się na świecie miała swoich przewodników. Dla jednych byli to rodzice, dla innych filozofowie, a dla jeszcze innej części popularne doktryny, ustroje, czy nawet książki. Dzisiaj też tak jest. Za każdym człowiekiem stoją jego korzenie. Możemy pomyśleć chociażby o biznesmanach. Dlaczego wybrali właśnie taką drogę? Nie wyszło to z ich szalonego pomysłu. Taka decyzja zwykle kształtowana jest przez lata, na podstawie statusu społecznego, rodziny, koneksji, podjętego wykształcenia. Okazuje się, że to właśnie odpowiednie autorytety są najlepszą nauką dla przyszłych przedsiębiorców. Kto, albo, co może być takim autorytetem? Na pewno rodzice. To osoby, które mają największy wpływ na nasze wybory, w końcu dostają szansę przekazania nam swoich celów, sposobu myślenia, czy wartości. Innym przewodnikiem może być ulubiony wykładowca. Taka osoba buduje już na pewnym fundamencie. Na studiach ludzie zwykle są już mniej więcej w połowie określeni. Wiedzą już, co ich interesuje, czym chcą się zająć, potrzebują tylko lekkiego popchnięcia w kierunku konkretnych działań. Dla osób, które zakładają swoją własną firmę to właśnie tacy przewodnicy są najlepszym fundamentem wiedzy. Posiadają autorytet, który pozwoli im w pełni zaufać ich twierdzeniom.

Wiedza o sobie samym a biznes

Co wpływa na fakt, że wybieramy jakąś określoną drogę życiową? Możemy wymienić szereg różnych czynników. Jednak wśród nich na pewno znajdzie się poczucie własnej wartości. Okazuje się, że tematem, w którym wiedza o samym sobie ma największe znaczenie jest prowadzenie własnej działalności. Własna firma to przedsięwzięcie, które wysysa z nas wiele sił i z drugiej strony, bardzo wpływa na naszą osobowość. Zanim zaczniemy prowadzić swoją własną działalność, coś musi nas do tego pobudzić. Czym możemy się kierować? Najczęściej będzie to chęć sprawdzenia samego siebie. Człowiek, to istota, która chce się cały czas rozwijać i szuka dla siebie dobrej drogi. Wprowadzenie na świat pomysłu i ciągła walka o jego przetrwanie to najlepsza droga na zdobycie takiej wiedzy. Czego jednak powinniśmy dowiedzieć się na początku? Wszystkiego, co pozwoli nam ocenić wartość i określić charakter. Na pewno będziemy musieli zastanowić się nad tym, jakimi jesteśmy osobami. Czy kierujemy się swoim zdaniem, stawiamy na swoim i dążymy do celu? Może raczej jesteśmy osobami skromnymi i wolimy stać z boku? Czy interesuje nas świat? Czy w naszej głowie żyją obrazy naszych pomysłów? Jeśli poznamy odpowiedź na te i inne pytania, będziemy mogli zdobyć część wiedzy o sobie, która pomoże nam w rozpoczęciu swojej własnej działalności.

Czy biznesmanem można się urodzić?

Biznesmani to osoby, które wzbudzają szczególne zainteresowanie w dzisiejszym świecie. To nie tylko osoby, które prowadzą działalność, to także ludzie, którzy wpływają na rządzące światem trendy, a jeśli na nie to pośrednio wpływają także i na nas. Nic, więc dziwnego, że wiele zwykłych ludzi, zastanawia się, jakim trzeba być by zostać biznesmanem? Czy to coś wrodzonego, czy można się wyszkolić? Czy biznesmanem można się urodzić? W takich pytaniach, kryją się wszystkie bolączki ludzi. By je rozwiązać warto się chwile nad tym zastanowić. Czym w ogóle powinien wyróżniać się odnoszący sukcesy zawodowe biznesman? Przede wszystkim odwagą, wolą walki, przedsiębiorczością i zdecydowaniem. To cechy lidera, który idzie do przodu pokonując każdą przeszkodę. Z drugiej zaś strony, taka osoba potrzebuje tez wiedzy i obycia w temacie, którym się zajmuje. Czy więc może się urodzić właścicielem firmy? Oczywiście nie. Jednak pewne cechy, które dziedziczy po rodzicach, a nad którymi pracuje w trakcie szkolnej wędrówki mogą znacznie wpłynąć na wybór takiej roli życiowej. Chociaż więc nie powiemy, że ktoś się urodził biznesmanem, na pewno możemy stwierdzić, że pewne cechy charakteru sprawiły, że właśnie tą drogą podążył. Natomiast powodem, dla którego został przewodnikiem w danej dziedzinie, jest zdobyta wiedza i umiejętności. A tego już nie mógł wyssać z mlekiem matki.

Przedsiębiorca, a wiedza codzienna

Do każdej osoby codziennie dochodzi wiele informacji. Nie musimy nawet włączać radia, czy telewizji by dowiedzieć się o tym, co wstrząsa i interesuje świat. Codziennie coś się zmienia. Jaki to ma na nas wpływ? Wszystko zależy od tego, jaki chcemy by miało. Jednak są osoby, które nie mogą pozwolić sobie na zlekceważenie tych informacji. O kogo chodzi? O przedsiębiorców. Osoby, które prowadzą swój własny biznes, skazane są na ciągłe zdobywanie wiedzy. Nie dotyczy to tylko informacji przekazywanych nam przez mądre książki, chodzi też o to, o czym mówi świat. Jakie informacje właściciele biznesu mogą zdobyć, na co dzień? Zależy, na czym się skupiają. Jeśli chcą zdobyć wiadomości odnośnie klientów, mogą sprawdzić, czym interesuje się ich najbliższe otoczenie. Przedsiębiorcy to także doskonali obserwatorzy. Potrafią nie tylko patrzeć, ale również rzeczywiście widzieć to, co ważne. Z sytuacji dotykających ich, jako zwykłych ludzi, mieszkańców miasta, korzystających ze sklepu, potrafią wyciągnąć dla siebie naukę. Dla kogoś, kto chce by jego biznes dobrze prosperował, taka wiedza jest bardzo ważna. Postarajmy się zrozumieć i docenić takie osoby. To ludzie, którzy w pewien sposób tworzą świat, jednocześnie dostosowując siebie i swoje działania do tego, co tym światem rządzi.

Wybierz odpowiedni program nauki

Decyzja o podjęciu nauki jest jedną z trudniejszych dla osób w młodym wieku. Każdy wpaja nam, że to jest coś, co zaważy na całym naszym życiu, kiedy my tak naprawdę nie wiemy, czego od tego życia oczekujemy. W ten sposób nasz stres tylko się wzmaga. Jednak nasi przewodnicy mają sporo racji. Każdy z nas powinien pojąć świadomą decyzję z chwilą podejmowania nauki, szczególnie na studiach. Dlaczego? Dzisiejsi studenci przygotowywani są do zakładania własnych działalności. Rynek pracy nie zapewnia wielu wolnych etatów, a liczba bezrobotnych cały czas rośnie. Dla osób, które dopiero mają rozpocząć swoją pracowitą przygodę może już nie zostać wiele do zrobienia. Właśnie, dlatego to studenci muszą wykazywać inicjatywę. Czy wyobrażamy sobie podjąć działalność gospodarczą, realizując temat, do którego w ogóle nie mamy przekonania? Albo, czy chcielibyśmy po skończeniu studiów powiedzieć, właściwie to mnie to w ogóle nie interesowało, co mam teraz zrobić? Takich chwil możemy sobie oszczędzić. Wybierając kierunek kształcenia, pamiętajmy, ze wiedza, w którą teraz inwestujemy my, albo nasi rodzice, będzie musiała sprawdzić swoją wartość w dalszym życiu. Zakładanie firmy to nie łatwy proces, ale w połączeniu z ciekawością rozbudzoną na studiach, może się udać. Wiele zależy od nas.

Kiedy najlepiej zacząć swój biznes?

Na świecie są osoby, które już od dzieciństwa wiedzą, że ich droga musi być indywidualna. Tyczy to przede wszystkim wyboru zajęcia zarobkowego. Dla większości ludzi, to właśnie praca staje się głównym celem życia, więc całe swoje myśli i zapał poświęcają temu tematowi. Część takich osób wie, że nie będzie pracować inaczej, jak tylko poprzez swoją działalność. Zwykle to marzyciele i jednocześnie ludzie czynu, którzy nie spoczną póki nie osiągną celu. Jeśli wiedzą już, że założą biznes, a w głowie pojawił się im pomysł na konkretną działalność, to, kiedy powinni rozpocząć spełnianie swojego marzenia? Przykłady osób, które dzisiaj osiągają ogromny sukces, pokazują, że nie trzeba tego robić w późnym wieku, po skończonej edukacji i ustabilizowanej sytuacji rodzinnej, majątkowej, czy ideologicznej. Najlepsze pomysły i zapał potrzebny do ich realizacji pojawiają się w czasie nauki. Czemu więc nie zacząć właśnie wtedy? Weźmy za wzór Marka Zuckenberga, założyciela portalu Facebook. Swoją działalność założył na studiach, a dzisiaj jest najmłodszym miliarderem. Oczywiście mało kto powtórzy taki sukces, ale swoje cele postarajmy się realizować wtedy, kiedy mamy na to siłę, czas i świeży umysł. W ten sposób nie tylko będziemy mieli szansę osiągnąć sukces zawodowy, ale także satysfakcję z dobrze i miło przeprowadzonego marzenia.

Biznes inspirowany studiami

Okres studiów to czas najbardziej wytężonej nauki. To właśnie wtedy zdobywamy najwięcej informacji i to w konkretnej dziedzinie. To czas, który dobrze wykorzystany, może zaowocować świetlaną przyszłością. Oczywiście, opinie na temat studiów dalej są podzielone. Niektórzy uważają, że nie powinno się ich w ogóle brać pod uwagę, jeśli chodzi o zdobywanie wiedzy, inni natomiast uznają je za konieczność, bez względu na okoliczności. Optymalna opinia głosi natomiast, że studia są dobrą opcją dla osób o otwartym umyśle, które idą na nie z konkretnym celem. Okazuje się, że wiedzę zdobytą na kierunku, który faktycznie nas interesuje łatwiej nam wykorzystać. Zamiast więc uznawać dwie skrajne opinie, zastanówmy się rozsądnie, jaką wartość dla mnie osobiście mogą mieć studia. Dla wielu osób to waśnie ten okres był przepustką do kariery i to na bazie swojej własnej działalności. Przedsiębiorcy często swoje biznesy zakładają właśnie na studiach. W ten sposób najlepiej wykorzystują świeży umysł, zapał, zdolności i oczywiście wiedzę. Wybierając kierunek studiów nie podejmujmy pochopnej decyzji. Zastanówmy się nad swoimi możliwościami i chęciami i pod nie dostosujmy dalsze życie. To właśnie od nas zależy późniejsze wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, a najlepiej posłuży nam zainwestowanie jej we własną działalność.